Chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với Quý khách để tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm Trái phiếu iBond - Kế hoạch định sẵn trong vòng 03 ngày làm việc sắp tới.